กิจกรรมเคารพธงชาติ ประกาศเทศบาลสุจริต


วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
นายสมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นางวงษ์จันทร์ ประสงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
พร้อมด้วยนางสาวสวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว นำพนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อรำลึกถึงวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งบรรพบุรุษ
ได้เสียสละเลือดเนื้อ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี
สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย และกล่าวคำปฏิญาณเทศบาลสุจริต
และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งของหน่วยงาน พร้อมปฏิบัติงานด้วยความสุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
และปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามนโยบาย NO GIFT POLICY ของเทศบาลตำบลหนองบัว

   
 

ชมภาพทั้งหมดในเฟสบุ๊ค.>.>>   

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>