วิสัยทัศน์  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
โครงสร้างการบริหารงาน  
 
คณะผู้บริหาร  
 
สภาเทศบาล  
 
สำนักปลัด  
 
กองคลัง  
 
กองช่าง  
 
ติดต่อสอบถาม  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

สถานที่ตั้ง
     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว
       33/3  หมู่ 3  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71190
       โทร. 034 – 672372 , 034-672373 , 086-767-1678
       facebook : nongbuakan
       email : nongbua_kan@hotmail.com
       โทรสาร. 034 – 672372

กลับสู่หน้าหลัก..>>>