รายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานผลการประชุมประชาคมต่างๆ
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>