รายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
 

รายงานผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ (๑ ต.ค.๖๑ - ๓๑ มี.ค.๖๒)

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>